Historie obce


Pravěké osídlení

Prvním badatelem, který pátral v údolí Knovízského potoka po dokladech pravěkého osídlení, byl Václav Krolmus (1790-1861), archeolog, etnograf a známý národní buditel. Měl zde ovšem více následovníků, takže archeologocké objevy "pohanských pohřebišť" apod. z prostoru od Kralup n. Vlt. ke Zvoleněvsi a Knovízi jsou velmi početné. Dokazují, že střední Čechy byly...


Menhir

Asi 1 metr vysoký vztyčený kámen z železitého pískovce se nachází asi kilometr východně od obce na místě zvaném "U kamene". Není úplně jisté jaký byl jeho účel a ani z které doby pochází, ale všeobecně je považován...


Počátky obce

Obecně se lidé domnívali, že celá tato lokalita je doložena už starými českými pověstmi. Vždyť jeden z účastníků známého Libušina soudu pocházel "od Kamenna Mosta"! Musíme si však uvědomit, že tato i další pověsti jsou jenom zčásti...


Název obce

Název Most se v různých spojeních vyskytuje v Českých zemích vícekrát, avšak s přívlastkem "kamenný" jenom ještě na Kutnohorsku (Kamenné Mosty u Žleb). Je to přirozené, neboť v dobách, kdy u nás vznikaly vsi a jejich názvy, se...


Dějiny Kamenného Mostu

Po husitských válkách, od dob Jiřího z Poděbrad, byl Kamenný Most zastavován. Zjišťujeme zejména, že zde pobíral po řadu let platy známý slánský měšťan a primas Bartoš Pták či Ptáček, který se dokonce psal "z Kamenného Mostu" - a to po roce 1465, zřejmě až do osmdesátých let téhož věku. Později pak jsou...


Novodobé dějiny

Zdejší dvůr měl v okolní krajině poněkud zvláštní postavení. Nejenom, že zůstával, jak je již uvedeno v předchozích článcích, lobkovickou enklávou uprostřed zvoleněvského velkostatku, ale i z jiných důvodů. Byl například už od roku 1781 pronajímán - nejprve vrchnímu panství Roudnice nad Labem, Františku...


Stanislav Suledr

Nejslavnějším rodákem obce je Stanislav Suledr. Podplukovník gšt. (plukovník gšt. in memoriam), příslušník štábu Krajského velitelství Obrany národa Praha - jihovýchod, náčelník štábu Ústředního vedení Obrany národa (tzv. třetí...


Bunkr

Obrana Československa před nacistickým Německem stála na náhradním řešení. Stavba těžkého opevnění neprobíhala dost rychle, a tak její funkci přebralo jednodušší lehké opevnění. Jeden z bunkrů tohoto lehkého opevnění se nachází i na katastru obce Kamenný Most. Dnes je sice takřka úplně zničen, ale...


V údolí Knovízského potoka

Obec Kamenný Most leží v údolí asi 25 km dlouhého Knovízského (též Svatojiřského či Libušínského) potoka, který pramení nedaleko obce Libušín a teče nejprve severovýchodním a posléze východním směrem do Kralup nad Vlatavou, kde se spojuje se Zákolanským potokem a ústí do Vltavy. Vzdušná vzdálenost...


Arkózní pískovec

Unikátní pískovec, ze kterého Karel IV. budoval most, je dnes už téměř vytěžen. V době tohoto panovníka se však kámen získával u Kamenného Mostu....


Vznik obecního znaku

Dne 13. listopadu 2008 byly obci Kamenný Most uděleny znak a vlajka obce. O významu vyzobrazených symbolů pojednává následující článek.


Mapa obce z 19.století

Mapa zachycuje obec Kamenný Most pravděpodobně někdy kolem roku 1840. V té době jsme byli samozřejmě součástí Rakouska-Uherska a císařem...