Obecní úřad

Úřední deska

Elektronická úřední deska obce na portálu imunis.cz (otevře se v novém panelu).
Zde naleznete všechny důležité dokumenty týkající se hospodaření obce (návrhy rozpočtu, závěrečný účet apod.).


Povinně zveřejňované údaje

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů správce obce Kamenný Most.


Dokumenty

Obecní dokumenty.


Projekty

Realizované projekty


Důležitá telefoní čísla

Poruchy mimo dům a byt (elektřina, plyn, kanalizace), ohlašování pálení, policie ČR.


Czech POINT

OÚ Kamenný Most má zřízen přístup do systému Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Díky němu už není třeba obcházet...


Sběr a třídění komunálního odpadu

Dne 15.7.2015 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů...


Místo zpětného odběru elektroodpadu

Místo zpětného odběru elektroodpadu je otevřeno vždy každou první sobotu v měsíci od 9:00 do 12:00...


Knihovna

Obecní knihovna, která se nachází v prvním patře budovy obecního úřadu je otevřena...


Územní plán

Hlavní výkres územního plánu obce Kamenný Most.
Úplné znění plánovací dokumentace je k dispozici na webu středočeského kraje.