Počátky obce

Vratislav II.

Obecně se lidé domnívali, že celá tato lokalita je doložena už starými českými pověstmi. Vždyť jeden z účastníků známého Libušina soudu pocházel "od Kamenna Mosta"! Musíme si však uvědomit, že tato i další pověsti jsou jenom zčásti plodem dávných mytologických tradic. V průběhu věků byly opředeny literární fabulací, přičemž moderní historiografie dokázala už jednotlivé složky kriticky rozpoznat. Pokud se týká Kamenného Mostu, nemůžeme na základě uvedeného bájesloví potvrzovat jeho existenci např. do 7. století (kam by vzhledem k mytologickým souvislostem nejspíše musel být kladen) - k tomu nemáme naprosto žádný důkaz.
Přesto je Kamenný Most zcela zřejmě místem velmi starého původu. A vznikl i mnohem dříve, než kam ukazuje nejstarší písemná zpráva, která se o něm dochovala, a kterou zpravidla datujeme rokem 1088. O jakou se však jedná listinu? A jaké byly okolnosti jejího vzniku?
Nuže - v těchto historicky významných dobách vládl v Čechách kníže Vratislav II. (1061-1092). Byl mladším synem Břetislava I. a nastoupil po svém bratru Spytihněvu II. Od papeže obdržel nevšední výsadu - směl jako první laik nosit mitru. Avšak Vratislav II. usiloval o víc. Podporoval německého císaře Jindřicha IV. (1056-1106) v době vleklých bojů o investituru - a zato se mu dostalo v roce 1085 (ovšem zatím pouze pro jeho osobu) královského titulu. Korunovaci provedl opatrně až příštího roku na Pražském hradě trevírský arcibiskup Egilbert. Je však pozoruhodné, že Vratislav II. (resp. I.) jinak už od roku 1067 sídlil na Vyšehradě. Měl totiž neustálé spory se svým bratrem Jaromírem, pražským arcibiskupem - a nechtěl žít v jeho blízkosti.
Vyšehrad jakožto své panovnické sídlo, ovšem Vratislav II. náležitě rozšířil a dobudoval - a na podporu své politické moci zde kolem roku 1070 zřídil exemptní kapitolu, podřízenou přímo Římu a vyňatou tudíž z pravomoci pražského biskupství. Toto založení pak postupně podpořil velkou majetkovou nadací.
Původní zakládací listina se ovšem nedochovala, avšak poměrně spolehlivě nás o této záležitosti informuje tzv. fundační listina krále Vratislava II., pravděpodobně z roku 1088 nebo velmi blízké doby, známá v opise z první poloviny 12. století. Základní nadání této Vyšehradské kapituly, která měla zpočátku probošta a 12 kanovníků, tvořilo 66 vesnic. Mezi nimi nalézáme např. i Hostín, Vojkovice, Vepřek, Knovíz a Podlešín - a také formulaci, že kapitule "Vratislaus rex ... donat terram Kamene Moste" (král Vratislav ... dává půdu v Kamenném Mostě).
V církevní držbě zůstal Kamenný Most zřejmě až do husitských válek.

Zdroj: Otakar Špecinger: 900 let obce Kamenný Most


zpět Zpět do sekce Historie