Název obce

Most v Ronově nad Sázavou

Název Most se v různých spojeních vyskytuje v Českých zemích vícekrát, avšak s přívlastkem "kamenný" jenom ještě na Kutnohorsku (Kamenné Mosty u Žleb). Je to přirozené, neboť v dobách, kdy u nás vznikaly vsi a jejich názvy, se kamenné mosty ještě nestavěly!
Naopak není divu, že vznikající osada byla pojmenována podle tak nevšedního objektu, jakým se někdy na přelomu prvního a druhého tisíciletí či snad i dříve jevil skutečný most z kamene. Bažinaté údolí Knovízského potoka, které přetínala stezka od Budče na sever (snad na Stadice), muselo být uděláno schůdným - a je možné, že k tomu bylo použito výtečného místního pískovce. Sotva tu ovšem byl zbudován klenutý most. Avšak i mohutnější pilíře s mostovkou ze dřevěných klád už musely vzbuzovat pozornost, vždyť jinak se používalo v podobných případech jenom hatí, kombinovaných s brody.
Takovým způsobem si tedy můžeme představit pradávné přemostění, z něhož vznikl název přilehlé dědiny - Kamenného Mostu.
Během století se v různých listinách občas setkáváme s názvem vsi, formulovaným ovšem rozdílně. Roku 1222 čteme výraz Kamene Mozte, v roce 1273 se objevuje Cameni most, k roku 1282 Camenmost a v roce 1292 Kamenmost. Listina z roku 1294 uvádí dvakrát slova Kamene most, k roku 1320 čteme opět výraz Kamenmost - a ještě v roce 1420 je jako majetek Vyšehradské kapituly citován Kameniemost.

Zdroj: Otakar Špecinger: 900 let obce Kamenný Most


zpět Zpět do sekce Historie