Mapa z 19.století

Mapa zachycuje obec Kamenný Most pravděpodobně někdy kolem roku 1840. V té době jsme byli samozřejmě součástí Rakouska-Uherska a císařem byl Ferdinand I. Dobrotivý - poslední korunovaný český král.

švestka Dolanka

Podle mapy měla obec v tomto roce 51 domů a v článku novodobé dějiny se můžete dočíst, že se v obci nacházelo až 13 sušáren ovoce. Pěstovala se zde například švestka Dolanka. Množství zahrad je na mapě také dobře vidět.

O pět let později - tedy roku 1845 - žilo v obci 358 obyvatel. Stál zde poplužný panský dvůr, emfyteuticky pronajatý mlýn (starověká a feudální forma dědičného nájmu pozemků, pronajímaných na delší dobu nebo navždy) a hospoda, která jediná nenáležela pod panství Nelahozeves (jako jinak celá ves), nýbrž patřila ke Zvoleněvsi. Byl to poslední zbytek někdejšího rozdělení Kamenného Mostu na dva statkové díly.

Mapa je také asi posledním vyobrazením obce před výstavbou železnice, která se zde začala stavět někdy kolem roku 1859. Ta určitě značně přetvořila především jižní část obce.

Kromě jiného můžete na mapě vidět například i mlýnský náhon.

>> Mapa v plném rozlišení


zpět Zpět do sekce Historie