Povinně zveřejňované údaje

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obec Kamenný Most

IČO 00663956, DIČ CZ00663956

Kamenný Most čp. 80
273 26

Telefon: 312583128
E-mail: oukam (tečka) most (zavináč) pc-slany (tečka) cz
www stránky: kamennymost.tode.cz
Úřední deska: kamennymost.imunis.cz/edeska
ID datové schránky: ey3bxfx

Případné platby můžete poukázat na číslo účtu 0388129379/0800 nebo uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.


Obec Kamenný Most byla založena podle zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.


Úřední hodiny Účetní Starosta, místostarosta
Po 7:00 - 17:00 15:00 - 17:00
Út 7:00 - 14:00 -
St 7:00 - 16:00 14:00 - 16:00
Čt 7:00 - 14:00 -
7:00 - 14:00 -

Organizační struktura: (zastupitelstvo obce)

Starosta: Ladislav Cílek (mobil.tel.: 776585489)
Místostarosta: Antonín Kunert (mobil.tel.: 728970774)


Předseda kontrolního výboru: Pavla Čermáková
Předseda finančního výboru: Lucie Bláhová
Předseda kulturního a sociálního výboru: Tereza Moravcová


Účetní a administrativní pracovnice: Dagmar Kubešová

Organizační složka: Obecní knihovna Kamenný Most
provozovatel: Obec Kamenný Most
knihovnice: Květa Galbavá

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím lze podat:

  • ústně: v kanceláři Obecního úřadu Kamenný Most
  • písemně:
    • osobně v kanceláři Obecního úřadu Kamenný Most
    • nebo poštou na adresu: Obecní úřad Kamenný Most, Kamenný Most čp. 80, 273 26
  • datovou schránkou: ey3bxfx
  • e-mailem: oukam (tečka) most (zavináč) pc-slany (tečka) cz
  • telefonicky: na tel. čísle: 312583128

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad za poskytování informací >>


Zveřejnění poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na úřední desce obce Kamenný Most jsou v elektronické podobě zveřejněny poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Tento dokument je k dispozici i ke stažení.


zpět Zpět do sekce Obecní úřad