Povinně zveřejňované údaje

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obec Kamenný Most

IČO 00663956, DIČ CZ00663956

Kamenný Most čp. 80
273 26

Telefon: 312583128
E-mail: obec@kamennymost.cz
www stránky: kamennymost.tode.cz
Úřední deska: kamennymost.imunis.cz/edeska
ID datové schránky: ey3bxfx

Případné platby můžete poukázat na číslo účtu 0388129379/0800 nebo uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.


Obec Kamenný Most byla založena podle zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.


Úřední hodiny Účetní Starostka Místostarostka
Po 7:00 - 17:00 15:00 - 17:00
Út 7:00 - 14:00 7:00 - 11:00
St 7:00 - 16:00 14:00 - 16:00
Čt 7:00 - 14:00 12:00 - 15:00
7:00 - 14:00

Organizační struktura: (zastupitelstvo obce)

Starostka: Ing. Jitka Lukáčová (mobil.tel.: 602160462)
Místostarostka: Věra Patócsová (mobil.tel.: 607084909)


Předsedkyně kontrolního výboru: Lucie Hochová
Předseda finančního výboru: Martin Maňas
Předsedkyně výboru pro kulturu a sportovní vyžití dětí: Pavla Maňasová
Předseda výboru pro životní prostředí a rozvoj obce: Josef Strunecký
Předsedkyně sociálního výboru: Petra Štajnerová


Účetní a administrativní pracovnice: Dagmar Kubešová

Organizační složka: Obecní knihovna Kamenný Most
provozovatel: Obec Kamenný Most
knihovnice: Květa Galbavá

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím lze podat:

  • ústně: v kanceláři Obecního úřadu Kamenný Most
  • písemně:
    • osobně v kanceláři Obecního úřadu Kamenný Most
    • nebo poštou na adresu: Obecní úřad Kamenný Most, Kamenný Most čp. 80, 273 26
  • datovou schránkou: ey3bxfx
  • e-mailem: obec@kamennymost.cz
  • telefonicky: na tel. čísle: 312583128

Technické parametry přijímaných e-mailových zpráv:

Přípustné formáty dokumentů doručených elektronicky: .pdf, .jpg, .tif, .jpeg a .png.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronická data:

Data jsou přijímána na flash disk.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté e-mailové zprávy:

E-mailová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nebude zpracována. Pokud z přijaté e-mailové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého software.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru na datovém nosiči:

Datový nosič bude odmítnut a soubory na něm nebudou pracovníkem obce převzaty. Doručený neúplný nebo poškozený dokument v analogové podobě nebo dokument v digitální podobě, který není podáním nebo podnětem, nebude zpracován podle § 4 odst. 2 a 3.

Podrobnosti výkonu spisové služby >>


Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad za poskytování informací >>


Zveřejnění poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na úřední desce obce Kamenný Most jsou v elektronické podobě zveřejněny poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Tento dokument je k dispozici i ke stažení.


zpět Zpět do sekce Obecní úřad