Rekonstrukce chodníků k ČOV

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014391

Realizací projektu došlo k rekonstrukci stávajících chodníkových ploch v obci Kamenný Most, sloužících pro přístup k souvislé zástavbě rodinných domů a pro obsluhu místní ČOV. Hlavní podpořenou aktivitou tohoto projektu byla právě rekonstrukce pěší komunikace v délce 939 m. Realizací projektu došlo k rekonstrukci bezpečné komunikace pro pěší. Cílem realizace projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší v obci Kamenný Most. Daná trasa je využívána místními rezidenty každodenně. Pěší komunikace bude využívána jako bezpečná cesta k rodinné zástavbě a obsluze místní ČOV. Tuto trasu využívají všechny cílové skupiny.


Tento dokument je k dispozici i ke stažení.


zpět Zpět do sekce Projekty